Individuel terapi, chok/traumeterapi & Parterapi

Det kan være en svær beslutning at skulle søge hjælp hos en psykolog eller psykoterapeut og det kan være, at du frygter, at det kommer til at være smertefuldt at arbejde med dig selv og de udfordringer du oplever? I terapien hos mig vil du opleve, at det kan være både trygt, sjovt, styrkende og energigivende at tage hånd om dig selv på en rummelig og kærlig måde samtidig med, at du vil opdage ressourcer i dig du ikke anede du havde.

Hvis du har brug for hjælp nu og du er omkring Næstved, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig og du skal være velkommen til at kontakte mig.

Måske oplever du

 • Angst, uro i kroppen, galoperende hjerte eller overfladisk vejrtrækning.
 • Stress, nedsat appetit, svært ved at sove og finde ro i dig selv.
 • Forvirring med tanker om ”Rigtigt” & ”Forkert”, “Burde” & “Skal”.
 • At du er irritabel, aggressiv, utryg, i alarmberedskab, bange, har let til tårer.
 • At du har oplevet svigt i barndommen, som nu påvirker måden du er i livet på.
 • At du har været udsat for en voldsom hændelse, som har gjort dig angst.
 • Har gamle traumer, der forstyrrer dig.
 • At du har svært ved at stå ved dig selv, dine behov & grænser.
 • At lære dig selv at kende, personlig udvikling, arb. m. relationelle udfordringer & personlige livsprocesser eller sorg, krise & tab

Fokus i terapien

En afgørende forudsætning for, at terapien gør en forskel er, at du mærker tillid og tryghed til mig som din terapeut så mærk derfor godt efter om du oplever det i første session. Uden tryghed er vi ikke i stand til at indoptage og lagre ny information optimalt. Derfor vil terapien hos mig altid tage udgangspunkt i et behageligt og trygt holdepunkt, som vi altid kan vende tilbage til undervejs i forløbet.

Vi mennesker er unikke og forløbet tilpasses specifikt til dig med afsæt i dine behov og ønsker.

Terapien, (Gestaltterapi, Somatic Ecperiencing & NARM) med en kropsorienteret retning vil med en blid og nænsom tilgang søge, at vække og genopdage kroppens naturlige ressourcer. Dette med henblik på at forløse indelukket og ophobet energi, der forhindrer dig i at navigere i livet som du ønsker dig. Denne tilgang har til formål at genskabe kroppens naturlige balance så krop og sind kan fungere optimalt.

Terapien vil primært foregå i samtale med undersøgelse af dine oplevelser af tanker, følelser og sanser. Det kan blive nødvendigt med en støttende hånd eller fod til at berolige kroppens alarmberedskab men som udgangspunkt trænes din evne og ressourcer i at kunne berolige dig selv.

Der arbejdes altid ud fra et ressourcefyldt sted i dig da det skaber grobund for vedvarende forandring kan finde sted.

Terapien er oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at der gås i dybden med oplevelser ved brug af forskellige teknikker, hvor du får erfaringer med nye måder at være med dig selv og i livet på. Når erfaringerne er skabt i terapirummet er de nemmere for dig at overføre til din dagligdag da du allerede har dannet vejen i din hjernen og den dermed er genkendelig.

Med mig som din psykoterapeut kan du

 • Genopdage glemte ressourcer og mærke din medfødte handlekraft og styrke.
 • Bearbejde ubehagelige hændelser, svigt, chok og traumer.
 • Opnå større accept af dig selv med alt det du er.
 • Få bedre kendskab til dine ønsker og behov.
 • Blive fri af stress eller angst ved at frigøre ophobede og fastlåst energi i kroppen.
 • Blive fri af fysiske symptomer som kvalme, hovedpine, rygsmerter, nakkelåsninger, maveproblemer mm.
 • Frigøre psykiske og følelsesmæssige spændinger.
 • Få sagt farvel til negative fortællinger om dig selv og tilegnet mere nutidige, som er mere tro virkeligheden.
 • Gå fra en osteklokke og desorientering til at kunne orientere dig i nuet.
 • Rumme svære følelser som ellers forbindes med noget forbudt eller farligt.
 • Forbedre dit selvværd og troen på dig selv.
 • Være mere til stede i nuet og tillad dig selv at mærke det dejlige i livet.
 • Blive fri af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.
 • Forstå dig selv og din partner bedre
 • Opnå nærværende kontakt med dig selv og med de nære relationer i dit liv.
 • Blive fri af selvskadende adfærd som fx. Selvkritiske tanker, misbrug af alkohol, mad, sex, relationer eller at gøre fysisk skade på sig selv som at skære i sig.

Hvorfor terapi?

I terapien undersøges din opfattelse af dig i verden med nysgerrighed på dine sanser, følelser og tanker. På den måde vil du få et større indblik i den du er, med afsæt i det som er meningsfuldt for dig. Med større indsigt i dig selv med alt det du rummer og med det som er meningsfuldt for dig vil du have bedre mulighed for at påvirke dit liv i den retning du ønsker. Du vil blive kaptajnen på dit eget skib!

Ved at få bearbejdet gamle uafsluttede hændelser vil du mærke mere ro og balance med større glæde og tilfredshed i livet. Du vil blive i stand til at orientere dig mod det liv du lever Nu & Her i stedet for at leve i fortidens smerte og skygger. Du vil i terapien erfare nye måder at være med dig selv på, med en mere kærlig og rummelig tilgang til dig selv. Du vil erfare at følelser, som du måske tidligere har forbundet med noget ubehageligt slet ikke er så slemme, når du rummer dem med opmærksomhed og nysgerrighed. Disse nye erfaringer kan give dig en ny tro på dig selv og medføre nye valg og beslutninger, der i højere grad er i overensstemmelse med dine værdier, ønsker og behov. Som din psykoterapeut vil jeg være der for dig hele vejen igennem.

En forudsætning for al udvikling er tillid og tryghed

Uanset om du søger hjælp hos en psykolog eller en psykoterapeut er det en forudsætning for al udvikling, at du føler dig fuldstændig tryg med tillid til behandleren. Vælger du derfor, at booke en tid hos mig, er det vigtigt, at du mærker efter i første session om du oplever denne tillid og tryghed til mig som en tryg base for udvikling. Du skal være velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for at booke en tid, hvis du mener jeg er den rette psykoterapeut for dig.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Du er eksperten i dit liv og jeg kan hjælpe dig med at få øje på dig selv med alt det du er