Gestaltterapi i Næstved

Læs mere om gestaltterapiens teoretiske tilgang.

Gestaltterapiens teoretiske tilgang

Gestaltterapi er den terapeutisk retning indenfor psykoterapi som er en af de retninger jeg praktiserer. Den bygger på gestaltpsykologien som kort beskrevet forholder sig til, hvordan vi mennesker organiserer sansepåvirkninger bl.a. i form af at afdække, hvad der er i figur/fokus og grund/baggrunden hos den enkelte. Kig eventuelt på billedet Rubins vase øverst på siden og se om du kan få øje på de to billeder, der er i det. Når du skifter mellem de to billeder så veksler du mellem Figur og Grund. Det er en måde at forstå figur/grund på.

Metateorien er eksistentialistisk og skal forstås på den måde, at det er dig selv som menneske i verden, der har ansvaret for at skabe den tilværelse du ønsker dig. Det er dine valg og handlinger, der kan skabe et liv, der er meningsfuldt for dig. Du har valget og kan vælge dig selv og dit eget livsindhold.

Fokus i gestaltterapien
Det overordnet fokus i terapien vil være at skabe balance mellem sansninger, følelser og tanker på en oplevelsesorienteret måde. Det betyder, at der skabes oplevelser i terapien ved brug af forskellige teknikker, hvor du får erfaringer med nye måder at være i livet på. Du vil få indsigt i dine ressourcer, begrænsninger, begrænsninger, automatiseret handlemønstre etc. Med større indsigt i dig selv vil du have bedre mulighed for at påvirke dit liv i den retning du ønsker.

Dialogen fastholdes på det der sker lige Nu og Her og fortiden har en sekundær betydning. Den undersøge dog såvidt den forstyrrer dig i at leve dit liv i nuet. Det er fra Zenbuddhismen, at gestaltterapien har sin holdning til, at alt skal foregå i nuet.

Metoden
Gestaltterapi er en nyere terapiform, der er udviklet i slutningen af 1940’erne i europa og New York, og grundlagt af Fritz Perls.

Metoden er fænomenologisk og betyder, at jeg er undersøgende på, hvordan du oplever at være i livet. Jeg er nysgerrig på hele dig herunder dit kropslige udtryk, dine tanker og ord, følelser og oplevelser af både dig selv og dine omgivelser og jeg afdækker, hvilken betydning det har for dig.

Indenfor Gestaltterapi bruges også ” Den tomme stol”, hvor der skabes mulighed for at komme i kontakt med sider af sig selv som er glemt eller undertrykt.

Den gestalte bøn

Gestaltterapeut i Næstved

Som din gestaltterapeut i Nlstved følger jeg med dig derhen, hvor det er meningsfuldt for dig at gå hen. Jeg respekterer din virkelighedsoplevelse og undersøger, hvilken indflydelse den har på dig og spejler dig i den så du selv kan forholde dig til om du ønsker noget andet for dig selv.

Større opmærksomhed på dig selv og på den du er med alt det du rummer giver dig muligheden for at træffe de valg, der dækker dine behov og giver mening for dig. Opdagelserne give flere valgmuligheder som giver dig en større fleksibilitet for at navigere mere alsidigt i livet, fri af gamle uhensigtsmæssige mønstre.

Lyder gestaltterapi i Næstved, som noget for dig? Kontakt mig og hør mere.

Har du brug for en psykoterapeut i Næstved?

Har du spørgsmål om gestaltterapi i Næstved er du velkommen til at kontakte mig og så vil jeg svare så godt jeg kan og du kan spore dig ind på om jeg er den rette psykoterapeut for dig og du kan føle dig tryg ved mig. Der er afgørende at du kan det for at få det bedste ud af terapien.