Terapi for udviklingstraume

Læs mere om NARM terapi – Terapi for udviklingstraumer i Næstved.

Hvad er et udviklingstraume?

Udviklingstraumer også kaldt et barndomstraume er traumer, der er opstået i barndommen i den nære relation. Traumer i barnets første levetid kan medføre voldsomme udfordringer senere i livet. Udviklingstraumer opstår når tilknytningen til de nærmeste er afvisende, ukærlig, ikke imødekommende, nedgørende, fraværende følelsesmæssigt eller fysisk mm. Barnet er hjælpeløs alene og oversamarbejder dermed med omsorgspersonerne samtidig med, at det beskytter dem og det glansbilledet de biologisk har af dem. 

Derfor kan barnet ikke følge naturlige impulser som kamp, flugt når det bliver utrygt. I stedet efterlades i frystilstand som en overlevelsesstrategi.

Udviklingstraumer følger med op i livet når de ikke bearbejdes og forløses. De kan give udfordringer som depression, angst, tvangshandlinger, misbrug, konstant alarmberedskab, desorientering, relationelle problemer, manglende følelse af autonomi og selvbestemmelse, skamfølelse med oplevelse af at man ikke er berettiget til at være i live, kompleks PTSD  mm.

I traumeterapi med metoderne NARM og SE arbejdes der med de dybereliggende sår med fokus på først og fremmest at skabe et reguleret autonomt nervesystem, som vil give dig følelsen af tryghed, handlekraft og autonomi, hvor du i højere grad føler styring i dit liv som du ønsker.

Når du vælger at bearbejde dit udviklingstraume, er det vigtigt, at du vælger en uddannet og autoriseret NARM & SE terapeut. Terapeut er desværre ikke en beskyttet titel og derfor kan du godt risikere at støde på folk, der ikke er uddannet til at varetage så komplekse problemstillinger som udviklingstraumer og du risikerer en retraumatisering.

Hos Beritterapi er du sikret en NARM & SE uddannet terapeut og du får derfor en professionel behandling med en erfaren terapeut.

Ring til mig i dag og lad os tage en snak om, hvorvidt terapi hos mig kan være dig til gavn. 

NARM (Neuro Affective Relational Model)

Kender du til et eller flere tegn på Udviklingstraumer?

 • Er du bange for din vrede og holder den derfor tilbage?
 • Frygter du, at gråden vil overtage dig og at den aldrig stoppe, hvis du giver den plads?
 • Forsøger du, at kontrollere dine følelser og undlader du at vise dem til andre?
 • Føler du dig anderledes end andre og tænker, at der er noget i vejen med dig?
 • Er du selvkritisk og slår dig selv i hovedet?
 • Har du svært ved at have tillid til andre mennesker?

Det er blot nogle af tegnene på, at du måske ikke helt er blevet mødt på en rummelig og kærlig måde, når du var ked af det som barn. Dine forældre har sikkert gjort det de kunne og deres bedste ud fra det de selv har lært. Det er sådan i vores opvækst at vi får både Og ligesom andre steder i livet. Dvs. både kærlighed og ar. Nogle får bare flere ar end andre alt efter omfanget af utrygheden der var i barndomshjemmet.

Utryg barndom
En utryg eller mangelfuld tilknytning i barnets første leveår skaber ubalance i barnets evne til at regulere sig selv ved intense emotionelle tilstand. Reguleres og beroliges barnet ikke gennem trygge spejlinger fra omsorgspersonerne udvikles denne evne ikke i barnet selv og det vil have svært ved at rumme intense emotionelle tilstande. Dette betegnes som et udviklingstraume.

Barnet, og senere den voksne står derfor uden den nødvendige evne til at håndtere intense emotionelle tilstande som blandt andet stress og frygt på grund af en begrænset modstandsdygtighed. Forstyrrelser i den tidlige tilknytning betegnes som et udviklingstraume, hvor barnet har været nødsaget til at blokere for intense emotionelle tilstande for at beskytte den mangelfulde tilknytning og dermed føle sig tryg.

Kan du genkende nogle af disse tilstande?

 • Uro i kroppen – angst
 • Frygt for at mærke vrede eller sårbarhed
 • Stort behov for at føle dig stærk og selvstændig
 • Udfordringer med at være i kontakt med andre mennesker -du føler dig utilstrækkelig og anderledes
 • Føler ikke tillid til andre mennesker
 • Selvbebrejdende tanker og frygt for, hvad andre tænker om dig
 • Problematiserende tanker og forsvinden ind i dig selv
 • Autoritetstro eller rebelsk
 • Udfordringer i tætte og nære relationer
 • Frygt for at blive forladt, svigtet eller holdt for nar
 • Sætter dig selv over andre med tendens til at nedvurdere dem
 • Bliver nemt jaloux på andre mennesker
 • Føler dig trist, modløs og kan ikke finde mening i livet – depressive tendenser
 • Nedsat kropsfornemmelse og kontakt til behov og grænser
 • Smerter i lænden eller nakken, hovedpine og andre fysiske gener
 • Oplevelsen af, at du ikke må være den du er
 • Fravær af følelsen af glæde i livet

Fokus i udviklingstraume terapi

I NARM terapien arbejdes der med udviklingstraumet ved at registrere og opleve de indre blokeringer, der forhindrer dig i at være i kontakt, mærke kærlighed og glæde på baggrund af de overlevelsesstrategier du har tillært dig i barndommen.

Der arbejdes med din evne til at være i kontakt med krop og følelser for at træne din evne til at regulere din emotionelle tilstand og på den måde få oplevelsen af, bedre at kunne rumme dig selv.

Din evnen til at føle dig forbundet med dig selv og andre ved hjælp af mindfull fokusering på personlige ressourcer styrkes.

Begrænsningerne ved at være fastlåst i overlevelsesstrategien erstattes med større rummelighed overfor dig selv og frihed i livet.

Det gøres ved at undersøge og opdage dine overlevelsesmønstre med henblik på at integrere oplevelsen og evnen til at være i kontakt med dig selv og andre.

NARM (Neuro Affective Relational model)
Metoden NARM som bruges i arbejdet med udviklingstraumer og tilknytningsproblemer er udviklet af Ph.D. Laurence Heller og har skrevet bogen “Udviklingstraumer

Du skal være velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller brug for få afklaring i forhold til om dine symptomer udspringer af et udviklingstraume.

Du kan se en video med udvikleren Laurence Heller af NARM HER.

Har du brug for en psykoterapeut i Næstved?

Har du spørgsmål til NARM terapi i Næstved, er du velkommen til at kontakte mig og så vil jeg svare så godt jeg kan og du kan spore dig ind på om jeg er den rette psykoterapeut for dig og du kan føle dig tryg ved mig. Der er afgørende at du kan det for at få det bedste ud af terapien.