SE Terapi i Næstved

Læs mere om SE terapi (Somatic Experiencing) – Traumeterapi i Næstved.

Traumeterapi i Næstved ved udd. SE terapeut Beritt Bie Lillethorup

SE terapi – Somatic Experiencing – Traumeterapi

Metoden i SE terapi er udviklet af Peter Levine, Ph.D – Forfatter til bøgerne “Væk tigeren” “Den tavse stemme”

Hør Peter Levine fortæller om traumer i denne VIDEO.

Traumer opstår ved hændelser der:

 • Er for meget
 • Sker for hurtigt
 • Sker for pludselig

Kan du genkende en af symptomerne?

 • Let til tårer
 • Generel tristhed og depressive træk
 • Kort lunte/Udefinérbar vrede
 • Uro i kroppen eller angst
 • Ingen kropsfornemmelse men tankepres eller katastrofetanker
 • Tvangspræget adfærd
 • På vagt hele tiden med følelsen af at være forfulgt eller i fare
 • Udfordringer med at være til stede i nuet med nedsat evne til at orientere sig i det man er i
 • Dårlig eller afbrudt søvn
 • Begrænset orienteringssand
 • Ændret appetit, kvalme eller hovedpine og spændinger
 • Smerter i ben, lænd eller nakke
 • Øget forbrug af alkohol eller andre stimulanser
 • Følelsen af at have nerverne uden på tøjet
 • Følelsen af konstant træthed
 • Mareridt
 • Isolation fra omverden
 • Lyd- eller lys overfølsom
 • Billeder af hændelser/Flash back´s

Årsagerne til chok /traume

 • Uheld
 • Operation
 • Nær døds oplevelser
 • At være blevet antastet/overgreb
 • Røveri eller overfald m.m.
 • En oplevelse der kom uventet og som rystede en

Hvad er et traume?

Et traume opstår ikke af hændelsen i sig selv. Traumet opstår når den energi hændelsen udløser i en chok tilstand, ikke bliver forløst igen og dermed fastfryses i kroppen. Det er derfor aldrig andre, der kan definere om en hændelse er traumatiserende men derimod din respons på hændelsen, som viser om det var et chok og har sat sig som et traume

I chok reaktioner handler vi instinktivt med kamp, flugt eller frys og derfor er vi ikke selv herre over, hvordan vi reagerer.

Er der omstændigheder, der gør, at man ikke kan reagere i overenstemmelse med sine instinkter med kamp eller flugt så fastlåses impulserne i kroppen og bliver til en frystilstand.

Opløses denne intense ophobede overlevelsesenergi ikke i situationen ved enten kamp eller flugt, så “fastfryses” den i kroppen og der er så tale om et traume. Denne fastfrosne energi kan efterfølgende få os til at reagere som om faren/truslen stadig er til stede.

Vi er fortsat på vagt med skærpede sanser, en evt. følelse af angst, og kan have oplevelsen af, at vi er hjælpeløse og i konstant alarmberedskab da vi ikke har oplevelsen af at være i sikkerhed endnu. Denne tilstand kan afføde en eller flere af ovenstående symptomer. I SE terapi forløses den fastlåste energi.

I SE terapi
I SE terapi opdager vi den fastlåste energi via sansesprog og giver kroppen mulighed for at færdiggøre responsen på hændelsen som ikke var muligt dengang. Det giver kroppen mulighed for at opleve tryghed igen både kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt.

I SE terapi arbejdes der blidt med kropssansninger og støtte af nervesystemets naturlige evne til at forløse den ophobede energi. Dette gøres ved at guide hen imod en større opmærksomhed på kropslige sansninger og dermed styrke kroppens naturlige flow/balance sammen med en omskrivning af hændelsens forløb. Tilgivelse af ens reaktioner i hændelsen og forståelsen for at det var uden din indflydelse er også en vigtig del af arbejdet hen imod, at føle sig tryg og i sikkerhed igen.

I SE terapi forløses ophobet energi således, at du bliver i stand til at leve det liv du ønsker dig. Forløses den ophobede energi ikke kan du få symptomer som angst, depression eller oplevelsen af at befinde dig i kontant alarmberedskab eller i en osteklokken udenfor resten af verden.

Vi kan opleve enkeltstående akut chok og så kan vi have udviklingstraumer med os fra barndommen eller fra voksenlivet ved længerevarende mistrivsel i evt. parforhold eller andre tætte relationer. Læs mere om udviklingstraumer og behandlingsmetoden NARM her.

Har du brug for en psykoterapeut i Næstved?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig og så vil jeg svare så godt jeg kan og du kan spore dig ind på om jeg er den rette psykoterapeut for dig og du kan føle dig tryg ved mig. Der er afgørende at du kan det for at få det bedste ud af terapien.