SE Traumeterapi i Næstved

Læs mere om SE traumeterapi (Somatic Experiencing) – Traumeterapi i Næstved.

Hvad er SE traumeterapi?

Et traume på græsk betyder ”sår”.  Når man har et traume enten et chok traume eller udviklingstraume så er traumeterapi en nødvendighed, hvis man ønsker at blive fri af uhensigtsmæssige mønstre og symptomer samt konstant utryghed. Traumeterapi med retningen SE (Somatic Experiencing) arbejder med det autonome nervesystem og forstår traumer som en fastlås respons som ikke var mulig at forløse i den pågældende situation fordi den var for overvælgende. Trues vi på livet aktiveres vores autonome nervesystem som er udenfor vores egen fri vilje og kamp eller flugt aktiveres. Sker hændelse for hurtigt eller pludseligt til, at vi kan nå at reagere så undertrykkes de kamp/flugt responsen og man efterlades i en frygttilstand uden en forløsning. Man sidder fast der, hvor frystilstanden opstod men impulsen til kamp/flugt ligger stadig som en underliggende faktor. Det kan give fysisk uro, ubehag eller smerte, tankemylder, katastrofetanker, flashbacks, søvnproblemer mm. Det er vigtigt at forstå at frystilstanden opstår som en overlevelsesstrategi som forhindrer  situationen i at blive for overvældende.

Vi kan opleve enkeltstående akut chok eller have udviklingstraumer med os fra barndommen og vi kan have komplekse traumer med os fra voksenlivet ved længerevarende mistrivsel i evt. parforhold eller andre tætte relationer. Læs mere om udviklingstraumer og behandlingsmetoden NARM her.

I Traumeterapi arbejder vi med sanserne via samtale mhp. at opdage nedlukkede responser. På den måde giver vi kroppen mulighed for at færdiggøre den nedlukkede kamp/flugt respons som ikke var muligt dengang hændelsen indtrådte.  Ved at hjælpe nervesystemet til en regulering åbnes der op for igen at opleve tryghed både kropsligt og mentalt med en bedre opkobling og tilstedeværelse i livet. 

I SE traumeterapi arbejdes der blidt med kropssansninger og støtte af nervesystemets naturlige evne til at forløse den ophobede energi. Dette gøres ved at guide hen imod en større opmærksomhed på kropslige sansninger og dermed styrke kroppens naturlige flow/balance sammen med en omskrivning af hændelsens forløb. Tilgivelse af ens reaktioner i hændelsen og forståelsen for at det var uden din indflydelse er også en vigtig del af arbejdet hen imod, at føle sig tryg og i sikkerhed igen.

Et traume kan påvirke en person på længere sigte, da man ikke nødvendigvis oplever det som et meget stort problem i det øjeblik, det sker. Kroppen og psyken er tæt forbundne, men der kan alligevel være forsinkelse mellem, at man oplever noget traumatiserende og til at man får fysiske og/eller psykiske symptomer. Derfor kan det være, at du først for nylig oplever, at du er hæmmet i nye situationer, som ubevidst minder dig om noget, du oplevede for længe siden. Traumet kan ligge og lure i det underbevidste og dukke op længe efter, at du egentlig troede, at du havde bearbejdet det. I SE traumeterapi forløses fastlåst traumeenergi således, at du bliver tryg i livet igen. Forløses den ophobede energi ikke kan du få symptomer som angst, depression eller oplevelsen af at befinde dig i kontant alarmberedskab eller i en osteklokken og over tid få diagnosen PTSD eller kompleks PTSD mm..

Vi kan ikke tænke os ud af et traume, vi risikere faktisk at blive retraumatiseret ved at prøve på det og jeg har mange gange hørt fra klienter, at de har haft ubehagelig oplevelser med retraumatisering hos psykologer og terapeuter, der ikke havde en traumeuddannelse fordi de havde fået dem til at fortælle om hele hændelsen igen. Det er skadeligt og ikke forløsende.

Hvis du gerne vil have professionel hjælp som traumeterapi, til at bearbejde dine traumer, er det altid en god idé at sikre sig, at det er en professionel traumeterapeut, der er udd. evt. i SE metoden. Jeg er uddannet SE terapeut/traumeterapeut og har mange års erfaring med traumeterapi og kan sikre dig professionel traumeterapi.

 

Traumeterapi i Næstved ved udd. SE terapeut Beritt Bie Lillethorup

SE terapi – Somatic Experiencing – Traumeterapi

Traumer opstår ved hændelser der:

 • Er for meget
 • Sker for hurtigt
 • Sker for pludselig

Kan du genkende en af symptomerne?

 • Let til tårer
 • Kontant alarmberedskab
 • Kort lunte/Udefinérbar aggression
 • Uro eller smerter i kroppen
 • Ingen kropsfornemmelse men tankepres eller katastrofetanker
 • Tvangspræget adfærd
 • På vagt hele tiden med følelsen af at være forfulgt eller i fare
 • Desorienteret og distret
 • Dårlig eller afbrudt søvn
 • Misbrug
 • Ændret appetit, kvalme eller hovedpine og spændinger
 • Smerter i ben, lænd eller nakke
 • Øget forbrug af alkohol eller andre stimulanser
 • Følelsen af at have nerverne uden på tøjet
 • Følelsen af konstant træthed
 • Mareridt
 • Isolation fra omverden
 • Lyd- eller lys overfølsom
 • Billeder af hændelser/Flash back´s
 • Diagnoser som angst, depression, PTSD, Kompleks PTSD, Personlighedsforstyrrelser

Årsagerne til chok /traume

 • Uheld
 • Operation
 • Nær døds oplevelser
 • At være blevet antastet/overgreb
 • Røveri eller overfald m.m.
 • En oplevelse der kom uventet og som rystede en

Metoden i SE terapi er udviklet af Peter Levine, Ph.D – Forfatter til bøgerne “Væk tigeren” “Den tavse stemme”

Hør Peter Levine fortæller om traumer i denne VIDEO.

Hvad er et traume?

Et traume opstår ikke af hændelsen i sig selv. Traumet opstår når den energi hændelsen udløser i en chok tilstand, ikke bliver forløst igen og dermed fastfryses i kroppen. Det er derfor aldrig andre, der kan definere om en hændelse er traumatiserende men derimod din respons på hændelsen, som viser om det var et chok og har sat sig som et traume

I chok reaktioner handler vi instinktivt med kamp, flugt eller frys og derfor er vi ikke selv herre over, hvordan vi reagerer.

Er der omstændigheder, der gør, at man ikke kan reagere i overenstemmelse med sine instinkter med kamp eller flugt så fastlåses impulserne i kroppen og bliver til en frystilstand.

Opløses denne intense ophobede overlevelsesenergi ikke i situationen ved enten kamp eller flugt, så “fastfryses” den i kroppen og der er så tale om et traume. Denne fastfrosne energi kan efterfølgende få os til at reagere som om faren/truslen stadig er til stede.

Vi er fortsat på vagt med skærpede sanser, en evt. følelse af angst, og kan have oplevelsen af, at vi er hjælpeløse og i konstant alarmberedskab da vi ikke har oplevelsen af at være i sikkerhed endnu. Denne tilstand kan afføde en eller flere af ovenstående symptomer. I SE terapi forløses den fastlåste energi.

 

Har du brug for en psykoterapeut i Næstved?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig og så vil jeg svare så godt jeg kan og du kan spore dig ind på om jeg er den rette psykoterapeut for dig og du kan føle dig tryg ved mig. Der er afgørende at du kan det for at få det bedste ud af terapien.