Individuel terapi, chok/traumeterapi & Parterapi

Det kan være en svær beslutning at skulle søge hjælp hos en psykolog eller psykoterapeut og måske frygter du, at det kommer til at være smertefuldt at arbejde med dig selv?

I terapien hos mig vil du opleve, at det kan være både trygt, sjovt, styrkende og energigivende at tage hånd om dig selv på en rummelig og kærlig måde samtidig med, at du vil opdage ressourcer i dig som du ikke anede du havde.

Hvis du har brug for hjælp og er omkring Næstved, så skal du være velkommen til at kontakte mig for at afdække om jeg kunne være den rigtige terapeut for dig. Jeg giver også terapi online, hvis der er for langt til Næstved.

Du søger måske terapi fordi du mærker

 • Angst, uro i kroppen, galoperende hjerte, overfladisk vejrtrækning.
 • Stress, nedsat appetit, svært ved at sove og finde ro i dig selv.
 • Kort lunte, irritation, føler dig utryg og i konstant alarmberedskab.
 • Tårene presse sig på eller du er følelseskold, energiforladt og opgiven.
 • Forvirring, forringet hukommelse og koncentration.
 • Har oplevet svigt i barndommen, som nu påvirker måden du er i livet på bl.a. relationelt, lavt selvværd, selvskade mm.
 • Alarmberedskab eller kollaps som følge af en voldsom hændelse du har været udsat for for nyligt eller tilbage i tid.
 • Gamle traumer, der forstyrrer dig i måden du ønsker at leve.
 • At have svært ved at stå ved dig selv, dine behov & grænser.

Fokus i terapien

En afgørende forudsætning for, at terapien gør en forskel er, at du mærker tillid og tryghed til mig som din terapeut så mærk derfor godt efter om du oplever det i første session. Uden tryghed er vi ikke i stand til at indoptage og lagre ny information optimalt. Derfor vil terapien hos mig altid tage udgangspunkt i et behageligt og trygt holdepunkt, som vi altid kan vende tilbage til undervejs i forløbet.

Vi mennesker er unikke og forløbet tilpasses specifikt til dig med afsæt i dine behov og ønsker.

Terapien, (Gestaltterapi, Somatic Ecperiencing & NARM) med en kropsorienteret retning vil med en blid og nænsom tilgang søge, at vække og genopdage kroppens naturlige ressourcer. Dette med henblik på at forløse indelukket og ophobet energi, der forhindrer dig i at navigere i livet som du ønsker dig. Denne tilgang har til formål at genskabe kroppens naturlige balance så krop og sind kan fungere optimalt.

Terapien vil primært foregå i samtale med undersøgelse af dine oplevelser af tanker, følelser og sanser. Det kan blive nødvendigt med en støttende hånd eller fod til at berolige kroppens alarmberedskab men som udgangspunkt trænes din evne og ressourcer i at kunne berolige dig selv.

Der arbejdes altid ud fra et ressourcefyldt sted i dig da det skaber grobund for vedvarende forandring kan finde sted.

Terapien er oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at der gås i dybden med oplevelser ved brug af forskellige teknikker, hvor du får erfaringer med nye måder at være med dig selv og i livet på. Når erfaringerne er skabt i terapirummet er de nemmere for dig at overføre til din dagligdag da du allerede har dannet vejen i din hjernen og den dermed er genkendelig.

I terapien kan du blandt andet få hjælp til at

 • Genopdage glemte ressourcer og mærke din medfødte handlekraft og styrke.
 • Bearbejde ubehagelige hændelser, svigt, chok og traumer.
 • Opnå større accept af dig selv med alt det du er.
 • Få kendskab til dine ønsker og behov.
 • Blive fri af stress eller angst ved at frigøre ophobede og fastlåst energi i kroppen.
 • Blive fri af fysiske symptomer som kvalme, hovedpine, rygsmerter, nakkelåsninger, maveproblemer mm.
 • Frigøre psykiske og følelsesmæssige spændinger.
 • Få sagt farvel til negative fortællinger om dig selv og tilegne mere nutidige, som er mere tro virkeligheden.
 • Gå fra en desorientering til at kunne orientere dig i nuet.
 • Rumme svære følelser som ellers forbindes med noget forbudt eller farligt.
 • Forbedre dit selvværd og troen på dig selv.
 • Blive fri af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.
 • Forstå dig selv og din partner bedre og blive bedre til at kommunikere med indlevelse.

Hvordan foregår terapien?

I terapien arbejdes der med det som du finder meningsfuldt at arbejde med. Det er dine oplevelser og opfattelser der med nysgerrighed på dine sanser, følelser og tanker, som afdækkes, udfoldes og opdages. På den måde vil du få et større indblik i alt det du er. Vi arbejder nemlig både med Top Down og Buttom up. Det betyder, at vi arbejder med det der er os bevidste og arbejder os derfra nedad til følelser og sanser og så arbejder vi med det som ikke er opdaget endnu via sanserne, som gemmer på vores historie og oplevelser på celleplan for at bringe det op til bevidstheden og får det bearbejdet på alle hjernens niveauer (den tredelte hjerne).

Med større indsigt i dig selv med alt det du rummer og er og fri af fastlåste traumeenergier vil du have bedre mulighed for at påvirke dit liv i den retning du ønsker. Du vil blive kaptajnen på dit eget skib!

Ved at få bearbejdet gamle uafsluttede hændelser vil du mærke mere ro og balance med større glæde og tilfredshed i livet. Du vil blive i stand til at orientere dig mod det liv du lever Nu & Her i stedet for at leve i fortidens smerte og skygger. Du vil i terapien erfare nye måder at være med dig selv på, med en mere kærlig og rummelig tilgang til dig selv. Du vil erfare at følelser, som du måske tidligere har forbundet med noget ubehageligt slet ikke er så slemme, når du rummer dem med opmærksomhed og nysgerrighed. Disse nye erfaringer kan give dig en ny tro på dig selv og medføre nye valg og beslutninger, der i højere grad er i overensstemmelse med dine værdier, ønsker og behov. Som din psykoterapeut vil jeg støtte og guide dig i hele processen.

En forudsætning for al udvikling er tillid og tryghed

Uanset om du søger hjælp hos en psykolog eller en psykoterapeut er det en forudsætning for al udvikling, at du føler dig fuldstændig tryg med tillid til behandleren. Vælger du derfor, at booke en tid hos mig, er det vigtigt, at du mærker efter i første session om du oplever denne tillid og tryghed til mig som en tryg base for udvikling. Du skal være velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for at booke en tid, hvis du mener jeg er den rette psykoterapeut for dig.