Psykoterapi og parterapi hos psykoterapeut i Næstved

Psykoterapi & parterapi hos erfaren & uddannet psykoterapeut, SE traume terapeut (somatic Experiencing) & parterapeut i Næstved.

Kun når du føler dig tryg ved terapeuten virker terapien. Uden tryghed er vi mennesker ikke i stand til at indoptage og lagre ny viden og erfaring optimalt. Derfor tager terapien hos mig altid afsæt i et behageligt og trygt holdepunkt, som du kan vende tilbage til undervejs i terapien ved behov.

- Beritt Bie Lillethorup

Kan du genkende dig selv?

Som traume terapeut, parterapeut og psykoterapeut i Næstved arbejder jeg med alle ovenstående udfordringer i psykoterapien med en helhedsorienteret tilgang for at skabe vedvarende forandring.

Du kan få hjælp til at:

Udtalelser

Hvordan foregår psykoterapien hos mig?

Vi mennesker er unikke og i terapien arbejdes der med det som du finder meningsfuldt at arbejde med.

Psykoterapien med en kropsorienteret tilgang søger, at vække og genopdage kroppens naturlige ressourcer via samtale. Dette med henblik på at forløse indelukket og ophobet energi i det autonome nervesystem, der forhindrer dig i at navigere i livet som du ønsker.

Denne tilgang har til formål at genskabe kroppens naturlige balance så krop og sind kan fungere optimalt sammen i en helhed. Det gør vi ved at arbejde med den treenige hjerne som betyder, at vi arbejder med både den præfrontale-, limbiske- og autonome hjerne.

Den Præfrontal del er den metaliserende, reflekterende og behovsstyrede hjerne
Den Limbiske del er den følende, jeg, du, vi hjerne
Den Autonome del er den sansende og energiskiftende hjerne

I terapien arbejder vi Top Down, hvilket betyder, at vi arbejder med det, der er bevidst for dig og fylder med nysgerrighed på de følelser og sanser du registrerer.

Vi arbejder også i den anden retning i terapien nemlig Buttom up, som betyder, at vi arbejder med det som ikke er dig bevidst og dermed endnu ikke opdaget. Ved denne tilgang får vi kendskab til det ukendte via sanserne, som gemmer på vores historie og oplevelser på celleplan. 

På den måde kan det ukendte blive kendt og vi kan begynde at benytte ukendte ressourcer i arbejdet med at bearbejde uafsluttede oplevelser fra fortiden og dermed skabe mere plads til det liv du lever nu frem for at leve i fortidens skygger.

Psykoterapi v. Psykolog eller psykoterapeut i Næstved?

Uanset om du vælger en psykolog eller en dygtig psykoterapeut foregår hjælpen via samtaler. Yderligere hos mig som helhedsorienteret psykoterapeut, foregår terapien med afsæt i både sanser, følelser og tanker som en helhed.

Ofte ligger årsagen til vores udfordringer nemlig “gemt” i kroppen, og for at skabe varige forandringer, må vi sanse og føle og på den måde bringe kroppens erfaringer og oplevelser til bevidsthed og på den måde skabe nye meningsfulde historier om os selv.

At leve livet indebærer både glæder og sorger og udfordringer kan opstå, hvor det kan være svært selv at finde vejen igennem dem. Det gælder for os alle og er en naturlig del af livet og her kan psykoterapi hjælpe. 

Er du udfordret lige nu, har du måske brug for hjælp hos en psykolog eller psykoterapeut i Næstved.

Har du brug for en psykoterapeut i Næstved?

Hvis du føler at jeg er den rette psykoterapeut til at hjælpe dig, er jeg klar til at høre fra dig. Henvend dig allerede i dag, så vi sammen kan drøfte din situation, ønsker og behov.