Befri dig fra tankernes tyranni

Artikel i “Liv og Sjæl” marts 2014

Ingenting er kun enten/eller – Alting er både/og 

Tanken din, hvad består den af?

Op og ned, rundt omkring, inde og ude, nuancer og enkeltheder, forvirring og klarhed, opløftende og drænende og meget meget mere. Kender du det? Tanken og dens kraft, den kan være enorm og altoverskyggende, forvirrende og berigende på én og samme tid. I en sådan grad, at alt kan synes sort og uoverskueligt eller opløftende og glædesfuldt. Men frygt ej! Her får du konkrete bud på, hvordan du kan opnå større ro med flere nuancer og på den måde undgå at lade dig rive med af ubehagelige tanker. Få din selvbestemmelse tilbage! 

Tankens egenrådighed
Tanken har sit eget liv. Den bevæger sig rundt i samtlige kroge af sindet ved siden af også at være kreativ. Illusioner og tolkninger kreeres i et væk for ubevidst at bekræfte menneskets erfaringer tidligere i livet og frygt er et væsentligt element i deres virke. Paradoksalt nok forbindes det velkendte ofte med at være trygt selvom det kan volde personen stor smerte. Tanken har sit eget liv og den eneste vej ud af tankens magt er at give den opmærksomhed. Du tænker måske nu ”Give den opmærksomhed? Det er jo netop det jeg for alt i verden forsøger at undgå. Jeg vil jo gerne have den til at gå væk!”

Det kan lyde absurd, at give det man gerne vil have til at gå væk opmærksomhed. Men inden du forkaster ideen så giv det lige en chance. Det er nemlig sådan, at det ikke virker at fortælle dine uønskede tanker, at de skal gå væk. Det virker ikke af samme årsag som det heller ikke virker at fortælle dig, at du ikke må være den du er og at du skal gå væk. Det avler en insisterende modsatrettet energi, der med al sin kraft sætter ind for at bekæmpe forbuddet mod dens eksistens. Paradoksalt nok aktiveres i stedet endnu flere tanker med endnu større intensitet. En ond cirkel opstår, hvor tanker og forbud desperat ligger i kamp for at nedkæmpe hinanden uden øje for deres medvirken i modpartens overlevelse. Tankerne vokser sig større og langsomt vil det opleves som en uoverkommelig larm, der ingen ende vil tage – følelsen af afmagt opstår. Du kan også tænke tilbage på engang, hvor du måske lå i din seng og ikke kunne falde i søvn. Valgte du så at sige til dig selv, at du skulle sove NU!? Kan du huske om det virkede? Måske var din oplevelse, at du følte dig overmandet af en rastløs uro, som langsomt omfavnede dig på en omklamrende og irriterende måde.

Nu til en øvelse. Læs øvelsen færdig og lad derefter teksten være i 3 minutter. Vend efter øvelsen tilbage til teksten. Øvelsen er: Lad være med at tænke på en giraf. 

Spørg nu dig selv om det lykkedes dig at lade være med at tænke på en giraf?

Tanker er både/og
Din tilgang til ubehagelige tanker har måske indtil videre været, at de skal gå væk. Men, hvad nu hvis jeg fortæller, at du kan blive positivt overrasket? Tanker er nemlig både/og og ikke kun enten/eller. Både/og skal forstås på en sådan måde, at en tanke kan have mange forskellige budskaber – der er ikke kun én klar sandhed. Når du oplever, at samme tanke vender tilbage igen og igen så er det meget sandsynligt, at det er fordi du har givet den en mærkat, der hedder, at den er farlig, ubehagelig og at den skal gå væk. Lad os åbne op for muligheden for, at tankerne faktisk kan give dig noget positivt. Det er nemlig sådan, at accept af dine tanker frigiver en masse indestængt energi. Energi, som du i stedet kan bruge til at få øje på flere nuancer i tankernes univers. Nuancer, der kan hjælpe dig til at få øje på budskaber, som kan være af afgørende betydning for din vej videre i livet. Budskaber, som befrier dig fra tankens automatik/tyranni og beriger dig med nye og brugbare indsigter. Den tanke som du så længe har gået og frygtet kan lige pludselig vise sig at være en anden. Giv dig selv en chance for at opdage nuancerne i tankernes univers.

Her får du et eksempel på, hvordan du kan have en både/og tilgang til dine tanker. Du har måske prøvet at stå i en situation, hvor du har været i en samtale med en anden og efterfølgende oplevet, at du fik dårlig samvittighed over det du sagde til ham/hende. Den automatiserede tanke er måske “Ihh, hvorfor sagde jeg også det? Det var simpelthen for dumt. Hvorfor skal jeg altid sige sådan nogle dumme ting?……”Ved at få øje på din tanker kan du nu være undersøgende på dem. Du kan spørge dig selv, hvad du ellers kunne/ville have sagt og på den måde opdage ressourcerne i din kritik. Du kan nu beslutte dig for, hvad du vil sige næste gang du står i en ligende situation. Du har nu opdaget, at der er andre måder at kommunikere på. Din tilgang til tankerne har båret præg af en både/og tilgang i stedet for en enten/eller tilgang.

Ingenting er kun enten/eller – alting er både/og
Tanker kan altså synes negative men ved nærmere undersøgelse vise sig at have et positivt budskab. Men for, at du overhovedet kan gøre det skal du som det første være i stand til at registrere dem – opdage, at de overhovedet er der. Og det er ikke altid så nemt at få øje på. En måde at få øje på dine tanker på kan være ved, at du  har faste tidspunkter på dagen, hvor du stiller dig selv følgende spørgsmål: Hvordan har du det lige nu? Hvad tænker du på lige nu? Hvordan er det at være dig lige nu? Hvad er din opfattelse af dig selv lige nu? Ved at stille dig selv de spørgsmål kan du langsomt spore dig ind på, hvad du går og fortæller dig selv i løbet af en dag. Hvad er din selvforståelse? Med kendskab til dine tanker bliver du i stand til at forholde dig til dem med en undersøgende tilgang. Forholder du dig ikke til dig selv og dine ønsker kan automatikken igen træde til og føre dig rundt i manegen af endeløse tanker og fratage dig følelsen af selvkontrol og velbehag. Automatiserede tanker kan have indflydelse på din koncentration, præstation og humør i en negativ retning i en sådan grad, at du pludselig kan begynde at tvivle på dine egne evner til at være i livet. Yderligere kan det medføre fysiske symptomer som uro, hovedpine, kvalme, træthed, mavesmerter mm.

Sådan gør du!
Opdag dine tanker og byd dem velkomne. Det gør du ved, at acceptere deres tilstedeværelse med en nysgerrig og undersøgende tilgang for at lære dem bedre at kende. Du blive nu i stand til at vurdere om du ønsker at give dem din fulde opmærksomhed.

 1. Registrere – Første skridt i processen er, at du opdager, at der overhovedet er en tanke. Tanken kan forplante sig som ubehagelige følelser i kroppen, hvis den ikke bliver bevidstgjort.
 2. Accept – Næste skridt i processen er, at du accepterer tankens eksistens. Det gør du ved at sige til dig selv: “Tanken er der og derfor er den der!”  På den måde forbyder du den ikke at være samtidig med, at du fortæller dig selv, at den ikke er farlig. Du ved nemlig, at du er meget mere end kun dine tanker.
 3. Undersøgelse – Nu hvor du har accepteret tankens tilstedeværelse er du i stand til at være nysgerrig på den. Undersøg, hvad tanken fortæller til dig – kommer den f.eks. med kærlige, kommanderende, bebrejdende eller anklagende budskaber? Hvordan er dens toneleje? Er den genkendelig? Undersøg, hvilke ord den benytter, hvad den giver dig og hvad den frarøver dig.
 4. Valget – Nu har du accepteret og undersøgt tanken og det er nu blevet tid til at tage en beslutning om, hvorvidt du fortsat ønsker at give den opmærksomhed eller om du vil vælge at skifte fokus over på noget andet. Tag et valg! Oplever du, at det er svært for dig at tage et valg så mærk efter, hvilken indflydelse de hver især har på dig. Bliver du trist, vred, glad, lettet eller tung. Det kan give dig indblik i tankens effekt på dig og sætte dig i stand til bedre at kunne træffe et valg.

Processen mod at befri dig fra tankernes tyranni er nu beskrevet. Måske du undrer dig over, hvorfor du først skal vende din opmærksomhed mod tankerne for til slut at skulle vælge om du alligevel ønsker din opmærksomhed på dem. Forklaringen får du her. Som tidligere beskrevet vokser tankerne når du vil have dem til at gå væk. Når du i stedet vælger at tage dem til dig ved at opdage og acceptere dem med en undersøgende tilgang så fortæller du dig selv, at de ikke er farlige. Du bliver i stedet i stand til at tillade tankerne at være med vished om, at du blot kan vende din opmærksomhed, hvorhen du vælger. Du kan nu selv bestemme og dermed undgå at lade dig styre af tankernes tyranni.

Som et nuanceret menneske har du alverdens muligheder – Du er meget mere end blot dine tanker.

Eksempler på skift af opmærksomhed
Til slut får du her nogle eksempler på, hvordan du kan lave skift i opmærksomheden, hvis du ikke har noget andet ved hånden som falder dig naturligt at vende din opmærksomhed mod.

Du kan:

 • Se på naturen omkring dig
 • Se rummet du befinder dig i
 • Skift siddestilling eller placering i rummet
 • Hop et par gange for at løsne op i kroppen – det har positiv indflydelse på dine tanker
 • Smil og mærk, hvordan det påvirker din sindsstemning
 • Mærk dine fødder, vejrtrækning eller hjerte
 • Lav noget, som giver dine tanker noget nyt at forholde sig til
 • Løb en tur, syng en sang eller dans – det udløser adrenalin og glædeshormonet endorfiner, som har en positiv indflydelse på dine tanker
 • Visualiser en god oplevelse

Et andet eksempel kan være at gå en tur, hvor du er undersøgende på, hvordan det føles at træde ned på dine fødder, mærke dine lægge eller lår, vinden i dit hård, muskelsammentrækninger, lethed eller tyngde i kroppen og meget meget mere. Du vælger selv.

Prøv det selv!
Jeg kan fortælle dig, at det virker men det kan være det samme, hvis du ikke selv har erfaringer med det. Derfor vil jeg opfordre dig til, at eksperimentere med mulighederne i at blive opmærksom på både/og med en accepterende og undersøgende tilgang til dine tanker. Gør dig dine egne erfaringer og opdag, hvad der virker for dig.

Det kræver, at du forholder dig til dig selv, hvis du vil have indflydelse på dit liv.

Terapi hos Psykoterapeut Næstved Beritt Bie Lillethorup