Hjælp! En misforstået tendens

Artikel i Liv & Sjæl Aug. 2015

Jeg møder ofte mennesker, der søger at få konkrete bud på, hvad de skal gøre for at få løst et problem for så dernæst at opdage, at de så alligevel ikke bruger de råd de får. Mærkeligt nu, hvor de selv ønskede mulige løsninger på deres problem… Eller er det nu også så mærkeligt? I dette indlæg kan du få viden om, hvordan hjælp kan gives så din modtager går fra mødet med noget mere end det de kom med.

“At man, når man i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst”
Søren Kierkegaard

Hjælp, så det virker!

Hvis du skal flytte på mursten skal du forholde dig til dens form, tyngde og forstå dens materiale. Ellers manifesterer du den forkerte energi overfor den og du ender med, at tabe den så den falder tungt i jorden eller at kaste den så den flyver ud af dine hænder, højt over dit hoved.

Ønsker du at hjælpe et andet mennesker så skal du forholde dig til, hvad det er for et menneske du sidder overfor.

 • Hvad er hans/hendes nonverbale udtryk?
 • Hvordan præsenterer han/hun emnet?
 • Ønsker han/hun svar eller har han/hun bare brug et vidne i hans/hendes problem hen imod større indsigt i sig selv så han/hun selv kan finde svaret?

Det er i nærværende kontakt med andre mennesker, at vi bliver i stand til at opdage os selv, mærke vores behov og finde den løsning som føles rigtig for os. 

Frustrationer i mødet
Jeg møder tit mennesker i og udenfor terapien, som fortæller, at de bliver så frustrerede over, at de oplever, at mennesker omkring dem ikke lytter til dem eller forstår dem. I stedet får de slynget gode råd efter sig med ordene Du skal da bare eller Lad da være med at bruge så meget energi på det! Kender du det? Frustrationen vokser og følelsen af at stå helt alene med sit problem bliver større og større. Kontakten opleves som ikke eksisterende og kontakten til dig selv forsvinder langsomt i frustration over ikke at føle dig set, hørt og mødt. Der er ikke noget mere frustrerende end have brug for hjælp fra fx en god veninde og så giver hun sig i kast med at fortælle dig, hvad du skal gøre eller hun siger det kender jeg godt! Jeg oplevede engang….. Eller Der er folk, der har det meget værre end dig! Dette er tydelige eksempler på en person, der ikke forholder sig til din situation og behov. Vi giver ofte gode råd til venner, kollegaer og bekendte. Jeg har gennem flere år undret mig over vores manglende evne til at engagere os i det menneske vi sidder overfor med et ønske om at forstå dem ud fra deres oplevelser og opfattelse af tingene.

Udvis fortælleren tillid som han/hun udviser dig tillid ved at invitere dig ind som aktiv medspiller i deres oplevelser!
Når jeg oplever at få gode råd i stedet for at blive lyttet til med nysgerrighed så mister jeg ofte interessen for at komme emnet nærmere – det er nemlig ikke gode råd jeg søger. Jeg har i stedet brug for at blive spejlet i det jeg siger med nysgerrige spørgsmål, som vil kunne hjælpe mig på vej til større kendskab og indsigt i mig selv. Det vil nemlig skabe meningsfuld forandring i mig.

Forskellen på rådgivning og nærvær
Jeg har qua min nysgerrighed på mennesket og dets udviklingspotentialer været eksperimenterende med, hvad der sker når jeg rådgiver kontra er nysgerrig og undersøgende og resultatet er bemærkelsesværdigt.

Når jeg rådgiver bliver jeg mødt med:

 • Passivt kropssprog
 • Sammenfaldende kropsholdning
 • Mindre øjenkontakt og fjern i blikket
 • En stavelses svar
 • Dybere toneleje

Stiller jeg spejlende, nysgerrige og åbne spørgsmål bliver jeg mødt med:

 • Oprejst kropsholdning og aktivt kropssprog
 • Stærk øjenkontakt
 • Stille refleksion med aktiv forholdende sig til og udtalelser som ”Hmmm interessant spørgsmål, det har jeg aldrig tænkt over før!”
 • Aha oplevelser, hvor de opdager nye sider ved sig selv
 • Mere tale og engagement

Mennesker udvikles i kontakten med andre mennesker – hjælp dem til at vokse i dit nærvær!

Tillid til fortælleren
Du kender dig og dine værdier bedst og derfor kender andre mennesker også dem selv og deres værdier bedst. Og nogle gange har vi brug for lidt hjælp til at komme os selv og vores behov nærmere og det gør vi bedst i kontakten med andre mennesker som en ydmyg medspiller, der har tillid til, at vi godt selv kan.

 • Med dit nærvær hjælper du mennesker til at blive mere ansvarlige overfor dem selv og give dem en oplevelse af, at de selv kan varetage deres behov.
 • Med dine nysgerrige, undersøgende og spejlende spørgsmål sætter du mennesker i kontakt med deres evne til, at løse problemet selv eller til at acceptere, at det ikke kan lade sig gøre lige nu.

På den måde hjælper du personen overfor dig til at komme frem til lige præcis dén løsning, der giver bedst mening og føles rigtigt for ham/hende – det er en bedre hjælp end at give gode råd da det fremavler ejerskab, engagement og motivation hos den som søger hjælp. Giver du i stedet råd så fratager du personen sit ansvar og oplevelse af selv at kunne løse sine problemer og det kan sætte personen i kontakt med ikke at være god nok til, at tage vare på sig selv.

Jeg må konkludere, at den kære Kierkegaard har knækket koden langt tidligere end mange af os andre.

Hjælp dine nærmeste til at hjælpe sig selv!
Du kan jo den næste tid prøve at være nysgerrig på det du gør i mødet med andre mennesker med åbenhed overfor den andens signaler som et pejlemærke på om du møder personen overfor dig dér, hvor han/hun er.

Beritt Bie Lillethorup