Gå ikke glip af dig selv!

I vesten lever vi ud fra en strategi, der hedder; fuld fart frem – skab resultater og gerne mange af dem for det fortæller dig og omverden, hvem du er. Men tro ej, at kun handlinger og resultater viser, hvem du er – du er nemlig så meget mere!  Lad dig ikke nøjes med illusionen om, at du blot er dine handlinger, du risikerer bare at gå glip af dig selv. Handlinger og resultater fortæller, hvad du Kan og ikke hvem du Er.

I dette indlæg får du indblik i, hvilke konsekvenser jagten på illusionen kan have og du får øvelser, der giver dig indblik i, at du er så meget mere end blot dine handlinger. Læs videre, hvis du ønsker at sætte tempoet ned, vise hensyn til dig selv og lære dig selv bedre at kende. Gå ikke glip af dig selv!

Første skridt:

 1. Timeout – STOP OP!
 2. Tilstand – Hvordan er det at være dig lige NU?
 3. Behov – Hvad har du brug for lige NU?

Dette er tre punkter, der er nemme at huske men kræver træning at integrere i sit liv. Derfor får du længere nede i teksten konkrete øvelser på, hvordan du kan træne dig selv i at gøre brug af de tre punkter med henblik på, at opnå større balance i hele dig. Afslutningsvis vil du få en tillægsøvelse, som sætter dig i kontakt med dine ressourcer og giver dig erfaring med, at kunne være i stand til at forandre din fysiske og psykiske tilstand. Men, først skal vi lige omkring, hvad det er, der sker med dig når du jagter illusionen.

Konsekvenser ved jagten på illusionen
Vi mennesker er handlekraftige og dygtige til at skabe resultater og sætte os nye mål. Vi er så dygtige til det i Danmark, at vi ofte identificerer os fuldt ud med denne evne. Og med god grund for vi lever i en kultur, hvor vi fra barns ben er blevet vurderet ud fra handlinger og resultater. Når jeg taler med mennesker bliver det tydeligt for mig, at det er illusionen, altså drømmen, om at handle og opnå resultater, der fylder mere end det er selve oplevelsen i handlingen og nydelsen ved resultatet. Vi kan altså have tendens til at glemme at være til stede i det vi laver mens vi laver det og dermed glemmer vi at høste fortjenesten af vores handlinger.

I stedet løber vi hele tiden efter næste handling, næste resultat – heraf jagten på illusionen om, at vi kun er noget qua vores handlinger. Vi er som et hamster i et hamsterhjul, der løber og løber og løber men ingen vegne kommer. Vi løber i ring på samme måde som hamstret når vi jagter illusionen og det dræner os for energi i længden (Jf. Pkt. 1 – Timeout).

En bil skal løbende tankes op med benzin for at kunne køre. Det samme skal vi. Vores benzin er balance i vores organisme og det opnår vi blandt andet med nærvær (Jf. Den tredelte hjerne). Nærvær giver os en oplevelse af at være i live og et indblik i vores behov så vi bliver i stand til at dække dem. Uden nærvær, som i jagten på illusionen, overhører vi vores grænser og risikerer, at vågne op en dag tyndslidte med galoperende hjerte, uro i kroppen, svimmelhed, søvnbesvær, appetitløshed, nedsat hukommelse, tankermylder med manglende lyst og overskud til livet med følelsen af afmagt. Dét er konsekvensen ved at jagte illusionen.

Personligt vil jeg mene, at det unægteligt vil være sjovere og mere berigende at være til stede i handlingen og nyde resultatet frem for kun at jagte illusionen om resultatet. Det er immervæk i nærværet, at vi kan føle os stærke, glade, seje, omsorgsfulde, stolte, legende, succesfulde, nærværende, voksne, dygtige, grænsesættende, vrede og meget mere.

Den tredelte hjerne
Her får du en kort introduktion til menneskets hjerne bestående af de 3 hjerner. Sammenspillet mellem dem er afgørende for vores tilstand og derfor er et forenklet overblik over deres funktioner hver især på sin plads inden du vil blive præsenteret for øvelserne.

Reptilhjernen (Lillehjernen):
Den mest primitive hjerne, der handler ud fra overlevelsesstrategier som kamp, flugt og forplantningsprincipper. Det er den sansende hjerne, der varetager alle basale behov; Vejrtrækning, hjerterytme, temperaturregulering, syns-, lugte- og høresans mm. Den har et system, der regulerer storhjernens aktivering og handlingsberedskab og agerer lillehjernen med kamp og flugt respons så forenkles storhjernens funktion og vi handler per instinkt uden egen indflydelse. Det er blandt andet det, der sker når vi er stresset og oplever, at vi husker dårligere og har nedsat overblik.

Pattedyrshjernen/Limbiske system (Mellemhjernen):
Den følende og sociale hjerne, der genkender følelser som vrede, sorg, glæde, seksualitet, frygt mm. Denne hjerne står for social følelsesmæssig involvering og det er denne del af hjernen, der sender signal til krybdyrshjernen om at reagere, hvis der er fare på færde.

Neocortex (Storhjernen):
Den rationelle og tænkende hjerne, der blandt andet står for fortolkning, genkendelse, planlægning, sprog og organisering af de indkomne sanseindtryk. Den står for alle komplekse handlinger herunder al tænkende og ordnede adfærd. Sanser (Reptilhjernen) og følelser (Det limbiske system) fortæller os noget om vores tilstand, om vi er sultne, tørstige, fryser, sveder, trætte, vrede, trygge eller utrygge, i smerte, kede af det, glade mm. Sanser og følelser er forudsætningen for, at neocortex kan eksistere. Og det er sanser og følelser, der fortæller os om vores tilstand og behov (Jf. Pkt. 2 – Tilstand).

Den tænkende hjerne (neocortex) kan både tænke abstrakt og konkret. Det er neocortex, der fremkalder hukommelse fra fortiden, skaber tilstedeværelse i nuet og illusioner om fremtiden. Nuet er sansende og følende og fokus på fortiden og fremtiden begrænser ofte kontakten til sanser og følelser med mindre det foregår med bevidst nærvær (Jf. Pkt 3 – Behov).

Et eksempel på ubalance i de 3 hjerne kan f.eks. være en dag, hvor du er kommet hjem fra arbejde eller anden aktivitet og opdager, at du faktisk ikke kan huske den præcise tur hjem. Ikke fordi du ikke har taget den men fordi du har været i dine tanker så du har glemt at forholde dig til selve turen hjem, hvad så og hørte du, hvad følte og lugtede du mm. Kan du genkende det? Ved at forbinde de forskellige niveauer i den tredelte hjerne skaber du balance i krop/sanser, følelser og bevidsthed/tanker og du vil opleve en større balance i hele dig – du vil i stedet se således ud. Prøv at forestille dig, hvordan du ville rejse dig op, hvis du faldt i denne tilstand.

Nu er det tid til øvelser, der kan fremme balancen i den tredelte hjerne så du ikke vælter så nemt.


Øvelse 1 – Timeout

Orientering udad til

Stop op, der hvor du er.

 • Orienter dig i de omgivelser du befinder dig i – Drej hovedet rundt og se dig omkring, åben dine sanser og lyt til lydene, duft til duftene omkring dig, mærk temperaturen og mærk dine fødder i jorden mm. Tillad dig selv bare at være lige nu og her.
 • Sig til dig selv: Lige nu er jeg bare lige her og det er min virkelighed!
 • Find nu et sted, hvor det er rart at hvile dit blik og registrér, hvordan det påvirker dig at se på lige præcis dét sted. Lad din opmærksomhed hvile der et øjeblik.
 • Udvid nu din oplevelse ved at inddrage din hørelse – altså se ikke kun med dine øjne men nu også med dine ører.
 • Skift nu mellem at se kun med dine øjne til at se med både dine øjne og øre.

Øvelse 2 – Tilstand

Orientering indad til

Sæt dig på en stol med begge ben i jorden – mærk fødderne i gulvet og sædeknuderne i stolen – Vip evt. lidt fra den ene balde over til den anden for at få kontakt til dem.

 • Tag nu et ben ad gangen og stræk og buk det et par gange langsomt mens du registrerer, hvordan det mærkes/sanses.  3. Gang det er strakt så rotér fodleddet – igen langsomt – og sans det. Mærk nu fødder i gulvet og sædeknuderne i stolen. Er det ikke muligt at bevæge benene så bare mærk fødder, ben og sædeknuderne.
 • Registrér nu, at du giver dig hen til stolen og at du tillader dig at lade dig bære af stolen og gulvet – hvordan er det?
 • Vend din opmærksomhed hen på hele din krop og mærk, hvordan det generelt er at være dig lige nu. Udvid din nysgerrighed på, hvor i kroppen du mærker ro, spændinger eller bare neutral tilstand. Lad din opmærksomhed vandre rundt i hele kroppen og slut af med at mærke din fødder i gulvet og sædeknuderne i stolen. Giv dig selv tid til at være i kontakt med dig selv lige nu og her og registrér hvad det gør ved dig.

Øvelse 3 – Behov

Nu er du stoppet op, har mærket din tilstand så stil nu dig selv følgende spørgsmål.

 • Hvad har jeg brug for når jeg har det sådan?
 • Hvordan VIL jeg opfylde det behov under de givende omstændigheder?
 • Hvad gør det ved mig sansemæssigt, følelsesmæssigt og psykisk at dække mit behov og hvordan er det anderledes fra før?

I de 3 øvelser med fokus på både sansning, følelser og tanker trænes bevidst nærvær, hvor balancen i den delte hjerne øges ved at give alle tre hjerner opmærksomhed.


Bonusøvelse – Visualisering

Læg dig på gulvet med en pude under knæene eller sæt dig på en stol med begge fødder i gulvet.

 • Find en god oplevelse du engang har haft, hvor du følte dig stolt, stærk eller glad
 • Luk nu dine øjne og gennemgå oplevelse som var du der lige nu – se den for dit indre øje
 • Fortæl oplevelsen højt inden i dig selv i nutid, oplevelse for oplevelse som om du er der lige nu
 • Hvordan er det at være indeni dig lige nu? Hvad sanser du, hvad føler du og hvad tænker du?
 • Mærk, hvordan det føles at være stolt, stærk eller glad
 • Observér nysgerrigt din oplevelse og registrerer du, at du har bevæget dig væk fra historie du fortæller dig selv så vender du bare tilbage til den og mærker, hvordan det føles at være lige dér. Hvordan er din vejrtræning, hvad er din generelle oplevelse i kroppen lige nu, er der plads i din brystkasse, er du tung eller let, glad eller trist, varm eller kold, urolig eller rolig mm?

Her er et eks. på hvordan det kan lyde:

“Jeg står lige nu på scenen og ser en masse mennesker kigge på mig mens de klapper – jeg har lige sunget 5 af mine egne numre og på trods af fejl står jeg rank og stærk med rejst hoved samtidig med, at jeg mærker sommerfuglene flyve rundt inden i af glæde og stolthed. Jeg smiler og bukker mens jeg hører den massive klapsalve. Jeg mærker mine fødder solidt plantet i gulvet og jeg føler mig stærk. Jeg forlader nu scenen og da jeg kommer ud bagved knytter jeg mine hænder foran kroppen og udbryder i et stort yeeeesss!!! Jeg er stolt og smilet fylder hele mit ansigt!”

Det vil være en god ide at finde 3-5 ydre ressourcer i form af oplevelser du har haft, der fremstår som gode og/eller personer som er rare for dig at tænke på – luk så øjnene og gentag denne øvelse og mærk, hvordan det påvirker dig. I denne øvelse bruger du din tænkning bevidst på at skabe en rar illusion fra fortiden, der kan ændre din tilstand her og nu. Øvelsen sætter dig i kontakt med dine indre ressourcer (sansninger, følelser) ved hjælp af en ydre ressource (tænkning), som er en positiv oplevelse du engang har haft eller en person, der gør dig glad. Målet er, at du bliver bevidst om dine indre ressourcer, som kan være ro i fødderne, sommerfugle i maven eller brystet, ro og varme i kinderne mm. Du ved bedst selv, hvordan dine indre ressourcer opleves.

Med kendskab til dine indre ressourcer bliver du mere fleksibel og bedre i stand til at påvirke din fysiske og psykiske tilstand. Det er nemlig således, at hjernen er forholdsvis nem at narre så forestiller du dig, at du er et rart sted med en fortællerstemme i nutid så tror hjernen, at du er der og din tilstand vil ændres, hvis du formår at leve dig helt ind i oplevelsen. Denne øvelse er et meget stærkt værktøj du kan bruge, hvor og når som helst da ingen kan tage din fantasi fra dig. Laver du øvelserne dagligt med fokus på at udvide din opmærksomhed på sanser, følelser og tanker i en periode vil du med tiden erfare, at du er i stand til at ændre din fysiske og psykiske tilstand ved blot at stoppe op, åbne dine øjne og Se det som er omkring dig, Lytte til lydende, Dufte, Mærke, Føle, Tænke på en ydre ressource. Alt sammen noget du kan gøre for at komme i kontakt med dine indre ressourcer, der vil give dig oplevelsen at større ro. Gå ikke glip af dig selv og livet og risikere at få stress, angst eller depression, hvor følelsen af afmagt, manglende tro på dig selv, følelsen af utilstrækkelighed vil indtræde med forringet livskvalitet.

Stop op og nyd dig selv som glad, legende, stærk, stolt, smilende, omsorgsfuld, sårbar, din seksualitet og meget meget mere – Du er så meget mere end dine handlinger.

Det er i oplevelsen vi mærker, at vi er i live 

Du kan eventuelt lave øvelserne hver dag i en uge og se, hvad Du vil opleve ved at stoppe op og være nysgerrig.

God fornøjelse!

Terapi hos SE terapeut & Psykoterapeut Næstved Beritt Bie Lillethorup