Hvad siger dine tanker egentlig?

Hvad siger dine tanker egentlig?

Jeg er for tiden optaget af, hvordan udfordringerne i tankernes univers kan vokse sig så store, at de bliver større end resten af personen alt imens virkeligheden gang på gang viser sig at være en helt anden!  I terapien møder jeg ofte mennesker, der er slaver af deres tankers tyranni og fængslende kraft.

I dette indlæg vil jeg dele mine personlige erfaringer med at gøre tankernes tyranni til en ressource og en god ven. Jeg har selv tidligere i livet være fængslet af tankernes tyranni og når jeg tænker tilbage på de udfordringer jeg har haft i livet så er det sjældent, at jeg er blevet bekræftet i mine negative tanker. En af de ting jeg har erfaret er, at jeg er absolut bedst når jeg befinder mig i det jeg er i, altså i den virkelighed der er, uden tankernes fantasifulde jerngreb om diverse ting, der kan gå galt! Jeg har valgt at bruge ordet håndjern om tankernes tyranni og når jeg gør det så er det fordi der ikke findes noget mere lammende og fængslende end tanker, der fortæller én, hvad man BURDE og SKAL gøre som en forståelse, der stammer fra noget man engang har lært fra barns ben. Det fratager enhver muligheden for at være til stede i livet med de ønsker og behov, der er på det pågældende tidspunkt!

Mine erfaringer fortæller mig, at tankepres styres af den kropslige tilstand. Så er kroppen presset så bliver hovedet også presset. Vi kan derfor have stor indflydelse på vores velbefindende ved at skabe nogle gode forudsætninger for både krop og sind og hermed opnå en større balance. Gør dig selv den tjeneste at stille dig følgende spørgsmål:

Hvad siger dine tanker egentlig?

Hvad er det egentligt din krop forsøger at fortælle dig?

Hvad mærker, føler og tænker du?

Hvad har du brug for lige NU?

Erfaringer har lært mig, at når jeg lytter til mine ønsker, behov, sansninger, følelser og tanker i et sammenspil så skabes en dans i flow. En dans, hvor min naturlige balance og livsrytme fører mig til nye højder og vidder med uanede muligheder i nuet. Uden hele mig og alt det jeg er, er dansen væk og tilbage står jeg med et fattigt liv, der er gået i tomgang i automatikkens univers. Men når jeg i stedet går med mig og det jeg sanser, føler og tænker så slippes håndjernenes greb og fri udfoldelse kan ske. Der er plads til alt – et smukt farvespil dannes i harmoniske rytmer og legen kan nu begynde.

Jeg kender både håndjernene og livfuldheden rigtig godt som polariteter i mig og jeg ved, at den enes eksistens hviler på den andens – et spil, der i dets helhed fortæller mig om min tilstand og mine behov som en fuldendt realitet af det at være i live som menneske. Mit kendskab til begge polariteter sætter mig i stand til at opdage dem når de er der og på den måde bliver jeg i stand til at forholde mig aktivt til dem uden at ville have den ene eller anden til at gå væk. I stedet vælger jeg, at gå med dem og se mulighederne i deres tilstedeværelse og interessant nok, så forandres de ofte i deres form og udtryk. Håndjernene, altså tankernes tyranni er ofte et signal til mig om, at jeg har undladt at mærke mig, mine behov og følelser og tilladt dem at komme til udtryk og på den måde favne dem.

Jeg værdsætter håndjernene fordi de husker mig på, at jeg løber stærkere end jeg kan. De gør mig opmærksom på, at jeg i en tid har glemt at pleje og passe mig selv som jeg har behov for. De sætter mig i kontakt med, at jeg har muligheder – jeg skal sådan set bare vælge. Håndjernene giver mig glæde og uden dem ville jeg nok ikke motiveres til at opdage og nyde dansens mange glæder og jeg ville i stedet højst sandsynligt være en ensporet marionetdukke. Det er i opdagelsen af polariteterne, at jeg har muligheden for at sammenligne og bevidst registrere dansen i- og mellem dem. Men havde jeg ikke lært håndjernene at kende men i stedet ladet mig overtage af dem så ville jeg ikke kunne genkende deres udtryk og mange nuancer – fængslingen ville have fundet sted! Derfor værdsætter jeg håndjernene som en ven, der minder mig om, at jeg er mere end blot mine tanker.

Mange mennesker kommer i terapi hos mig og ønsker, at komme af med deres negative tanker og nogle siger sågar ”kan du ikke bare give mig en pille så tankerne kan gå væk og jeg kan blive glad igen!” Til det spørgsmål svarer jeg ”Det ønsker du slet ikke!” Dansen er bevægelsen i livet og det er i dansen vi lærer at genkende flere nuancer af os selv. Et eksempel herpå er hjertets slag, der rytmisk danser i bevægelsen sammentrækning og udvidelse. Det er i dansen vi indsamler betydningsfuld viden om vores ressourcer og begrænsninger og det er denne viden, der giver adgang til oplevelsen af at være i live. At mærke livet uden dansen vil være fattigt da det er i dansen guldkornene findes. Hvad ville målet være uden at kende vejen dertil, tamt! Det er i dansen du mærker, at du er i live og ikke i jagten på målet! Det vil blot medføre en ensporet oplevelse af at være i livet med et uendeligt fokus på målet. Men er du opmærksom på de mange nuancer og opdagelser, der er at finde i dansen så vil dit liv være mere indholdsrigt og målet vil blot være en lille del af det men føles som en hel og tilfredsstillende oplevelse når det opnås.

Du er den du Er så hvorfor ikke få det bedste ud af dig! Det er i dig mulighederne findes så stop op en gang imellem og vær nysgerrig på, hvad du sanser, føler og tænker og lær dig selv bedre at kende. Din krop har mange budskaber som kan give dig viden om din tilstand, ønsker, behov og grænser og meget mere. En lille spænding i kæben eller i skuldrene kan fortælle dig noget om, hvordan det er for dig at være i den pågældende situation og ydermere give dig et indblik i dine behov som evt. kan være tilbagetrækning, kontakt, dialog, hvile, grounding mm.

Det er i dansen i- og mellem polariteterne der er guld at hente!
Husk på! Dansen er en leg med friheden så vær opmærksom på, at håndjernene ikke overtager fokus – dans i stedet med dem og bevar din nysgerrighed.

Beritt Bie Lillethorup